Младежката безработица – тенденции и перспективи

30.03.2018

„Когато социалният договор не работи, корпоративния сектор може да се окаже необходимият регулатор, който да установи ред в тази сфера“. Това каза Димитър Димитров, мениджър на Програма „Мост към бизнеса“, по време на работната среща „Младежката безработица – тенденции и перспективи“. Същевременно Димитров подчерта, че международните компании, които имат представителства у нас, като че ли са по-чувствителни по теми като социална отговорност и имат по-голяма склонност да прилагат политиките на разнообразието, отколкото чисто българските компании – дефицит, който с времето е необходимо да бъде компенсиран.

„Ромската общност е най-големият ресурс, с който разполагаме, но ние като бизнес не само не го използваме подобаващо, ами и гледаме да го заобиколим“, каза от своя страна Олег Стоилов, ръководител на Българската Търговско-промишлена палата (Стара Загора). Той заяви, че бизнесът трябва час по-скоро да обърне внимание на този ресурс и приветства Програмата „Мост към бизнеса“, която беше представена по време на събитието.

В работната среща, организирана от Сдружение „Свят без граници“, в сътрудничество с областната администрация на Стара Загора и БТПП (Стара Загора) участваха още Петя Чакърова (заместник-областен управител на Стара Загора), както и над 30 представители на работодателски организации, на частния бизнес, на бюра по труда, на Агенцията по заетостта, както и на неправителствени организации от областта.

В срещата се включиха и Лилия Драгоева и Георги Георгиев от Центъра за изследване на демокрацията, които представиха резултати от Програма „Гаранция за младежта“ и ефектите й  сред ромската младеж .