Половината българи подкрепят Македония за ЕС

Почти половината българи подкрепят Македония, Сърбия и Исландия за влизане в Европейския съюз, но едва 20 % биха подкрепили евентуално присъединяване на Турция.

Източник: Национално представително анкетно проучване „Обществено мнение и социални нагласи“ сред пълнолетното население, проведено в периода Април-Май 2018, финансирано и реализирано от Фондация „Институт Отворено общество – София“.

Повече информация за изследването може да намерите в анализа Разширяването на ЕС и общественото мнение в България