Всеки трети у нас изобщо не чете книги

Всеки трети от пълнолетните у нас заявява, че изобщо не отделя време за четене на книги, всеки пети чете няколко пъти годишно, а всеки десети чете всеки ден. Това показват данните от национално представително изследване на общественото мнение, проведено от Институт Отворено общество – София през април 2018 г.

Източник: Национално представително анкетно проучване сред пълнолетното население в България, проведено през април 2018 година, финансирано и реализирано от Институт Отворено общество – София.

Повече информация за изследването можете да намерите в анализа Демография на четенето на книги