Все по-малко определят положението като „нетърпимо“

През 2018 г. се наблюдава спад на тези, които определят положението в страната като „непоносимо, нетърпимо“, като се достига нивото от 2008 г., което е най-ниско през целия разглеждан период. Относително стабилен е делът на тези, които определят положението в страната като „поносимо, търпимо“, като през 2018 г. той достига най-високи стойности от около 40 % за целия разглеждан период.  Това показват данните от национално представително изследване на общественото мнение, проведено от Институт Отворено общество – София през април 2018 г.

Източник: Национално представително анкетно проучване сред пълнолетното население в България, проведено през април 2018 година, финансирано и реализирано от Институт Отворено общество – София.