Официално откриване на Фонд Активни граждани в България

Мнозинството български граждани се чувстват непредставени в демократичните институции, смятат че законите в страната не се прилагат еднакво за всички и остават изолирани от организирания обществен живот. Въпреки това те вярват, че демокрацията е най-добрата форма на държавно управление за България и са уверени, че техните основни граждански права са защитени.

Данните са от ново национално представително изследване на общественото мнение на Институт Отворено общество – София и бяха оповестени на 7 юни 2018 г. в кино „Люмиер Лидл”, София, по време на публичното представяне на Фонд активни граждани в България в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

Обобщени данни от националното представително изследване на общественото мнение, проведено от Институт Отворено общество – София.

Участие във форума взеха г-н Томислав Дончев, заместник министър-председател на Република България, г-н Сюр Ларсен, Директор на секцията за Централна Европа и ЕЕА Grants, Министерство на външните работи на Кралство Норвегия, г-н Роберт-Ян Ул от Агенцията на Европейския съюз за основните права (FRA) и др.

 

Подробна информация за официалното откриване на Фонд Активни граждани в България.

Събитието се организира от Институт Отворено общество – София в партньорство с Фондация „Работилница за граждански инициативи“ и Фондация “Тръст за социална алтернатива“ в качеството им на Оператор на Фонд Активни граждани в България по Финансовия механизъм на ЕИП.