Бъдещето е пред тях

28.05.2018

„Имаме поколение (във възрастовата група 18-29 години), което живее в Златния век на информацията и то, по необходимост, е по-компетентно от всички останали поколения да работи с информация. И от тази гледна точка притеснения за съхранението на културата не би трябвало да има“.

Това каза Георги Стойчев, изпълнителен директор на Институт Отворено общество – София в интервю за предаването „Необичайните заподозрени“ на телевизия On Air.

„Това поколение е много по-интегрирано, отколкото което да било друго, живяло преди това, не само в собствената си национална среда, но и в световното културно пространство“, каза още Стойчев, който представи данни от последния доклад на Института Демография на четенето на книги.

В интервюто Георги Стойчев говори още за проблемите на българската образователна система и за невъзможността й да преодолее социалните дефицити  и дистанции.

Запис на цялото предаване „Необичайните заподозрени“.