Десет аргумента “за” еврозоната

09.07.2018

Съдейки от балтийския опит – а той е най-скорошен за еврото – престоят в чакалнята на еврозоната [ERM2] е доста по-дълъг от минималните изискуеми две години и може да продължи дори десетилетие. Какво означава всичко това за нас? Отговорът е прост: „ако трябва да стоим десетилетие в чакалнята, то по-добре да влезем веднага, за да текат сроковете“.

Това пише Георги Ангелов, старши икономист в Институт Отворено общество – София, в свой авторски материал за вестник „24 часа“.

Последните приети страни от Източна Европа се справят отлично в еврозоната, защото са подготвени. Ускоряването на реформите е една от големите ползи в ERM2, защото повишава темповете на икономическо развитие и съответно подобрява доходите и жизненото равнище. Най-голямата световна рейтингова агенция Standard&Poor’s обяви, че влизането на България в ERM2 ще доведе до вдигане на кредитния рейтинг на страната, тъй като допълнително ще повиши доверието в паричната политика. „Влизайки в ERM2 ще усетим ползите от еврозоната още преди да сме влезли в еврозоната“, пише още Ангелов.

Пълен текст на анализа „Десет аргумента “за” еврозоната“