Доходите зависят не само от завършеното направление, но и от конкретния университет

27.12.2018

Основните тенденции [в новото издание на Ретинговата система на висшите училища – бел.ред.] са три – намалява броят на студентите, подобрява се реализацията на завършилите и се увеличават научните публикации на висшите училища. Същевременно наблюдаваме процес на постепенно рационализиране на избора на кандидат-студентите и насочване на повече студенти към направления, при които традиционно наблюдаваме по-добра реализация на завършилите на пазара на труда за сметка на по-голямо намаляване на дела на студентите, които са записани в професионални направления, при които в предходни периоди сме наблюдавали относително по-слаба реализация на завършилите.

Това казва Георги Стойчев, изпълнителен директор на Институт Отворено общество – София в интервю за вестник 24 часа.

Най-видимите примери в това отношение са свързани с намаляването на броя на студентите в двете най-масови професионални направления в българското висше образование – Администрация и управление и Икономиката, обяснява Стойчев. Спадът на броя на студентите при тях от 2013 година насам е с около и над 30%, докато в същото време броят на студентите в професионално направление Медицина се увеличава с над 80%. Увеличава се броят на студентите и в други направления, при които наблюдаваме добри показатели за реализация на завършилите. Такива са например Стоматология, Здравни грижи, Военно дело.

Рейтинговата система е получила своето международно признание отдавна, казва още Стойчев. Според академични публикации тя е първа по рода си и слага началото на т.нар. трета вълна в развитието на рейтинговите системи по света. Възприемана е като един от добрите образци и като една от най-иновативните рейтингови системи. В това отношение България е сред лидерите в международен план и в малко други страни кандидат-студентите имат достъп до толкова богата и толкова надеждна информация за висшите училища, особено по отношение на реализацията на завършилите, допълва той.

Пълен текст на интервюто „Доходите зависят не само от завършеното направление, но и от конкретния университет“ за вестник 24 часа.