Колко е важно да бъдеш част от ЕС

22.03.2019

В средата на март 2019 г. излезе осмото годишно издание на Индекса на настигането на Институт Отворено общество – София, чиято цел е да измерва доколко новите страни, членки на Европейския съюз, успяват да настигат старите членки от Запада. Индексът включва общо 35 държави членки, кандидати за членство и потенциални кандидати. Те се сравняват по 47 индикатора, разделени в четири категории – икономика, качество на живота, демокрация и управление. 

Показателно е – и това се вижда много ясно на картата – че страните от Европейския съюз се справят по-добре от тези, които остават извън него. Всички държави от ЕС влизат в първите четири клъстера, докато Западните Балкани и Турция са в групите на най-изостаналите, пише Георги Ангелов, старши икономист в Институт Отворено общество – София, в анализ за седмичника Капитал.

Динамиката показва също ползите от европейското членство – в първото издание на индекса преди 8 години България и Румъния бяха в един клъстер със Сърбия и Македония. В последното му издание тази година те са се качили в четвъртия клъстер, Сърбия и Черна гора са в петия, а Македония, заедно с Албания, Босна и Турция – в шестия. С други думи, дори най-изостаналите страни в ЕС са по-добре от тези, които не са се класирали за членство. За страните от Западните Балкани присъединяването към Европейския съюз няма алтернатива. Не е случайно, че всички те се опитват да влязат в него, пише още авторът.

Целият анализ на Георги Ангелов Колко е важно да бъдеш част от ЕС в седмичника Капитал.