Финландия печели войната с фалшивите новини

18.05.2019

„Финландия печели войната с фалшивите новини“. Под това заглавие CNN излъчва специален репортаж, посветен на начините, с които тази северноевропейска страна се справя с феномена.

В материала CNN се позовава и на Индекса за медийна грамотност на Институт Отворено общество – София, според който Финландия е на първо място в Европа като страна с най-голям потенциал да устои на ефектите от фалшивите новини поради високото качество на образованието, наличието на свободни медии и високото доверие между хората.

В репортажа се акцентира на вниманието, което държавата отделя на темата още в училищата, в опит да намали уязвимостта на младежите към негативното влияние на фалшивите новини и феномена „пост-истина“.

Целият репортаж на CNN по темата.