Многообразието на работното място води до ползи за компаниите

17.06.2019

Образованието при младите роми е факторът, който ги превръща в интегрална част от квалифицираната работна сила и елиминира в голяма степен риска от неравенства на пазара на труда. Това са част от данните, които ще бъдат представени на конференция на тема „Многообразие и включване на пазара на труда“ и е организирана от програма „Мост към бизнеса“, която се изпълнява от Институт Отворено общество, съобщава Българското национално радио. Програмата подпомага достъпа на млади роми със завършено минимум средно образование и успешно положени държавни зрелостни изпити до позиции за висококвалифициран труд в частния бизнес.

Почти няма разлика в нивата на безработица при образованите роми и останалата част от образованото население, заяви пред БНР Димитър Димитров от Институт Отворено общество.

По думите му ниският процент на ромите висшисти се дължи на недобрия достъп до образование и недобрия достъп до качествено образование. Според него трябва да се работи именно за повишаване на качеството на образование. Идеята на инициативата е това да стане чрез тестване на различни подходи.

Димитров посочи резултатите от обучения в рамките на инициативата: „От всичките 120 души, които участваха, около 30 започнаха работа в сферата на бизнеса. Друг резултат, който малко ни изненада, е, че около 30% от участниците в програмата решиха да се върнат в образователната система и да започнат да учат нещо различно от това, което са завършили или да кандидатстват за университет“.

Колкото по-многообразна е средата на работното място, толкова по-печеливша е компанията, дори във финансово отношение, подчерта още Димитър Димитров.

Интервюто на Димитър Димитров Многообразието на работното място води до ползи за компаниите през БНР.