Образованите млади роми – една група с недооценен потенциал

04.07.2019

В този анализ под образовани млади роми имам предвид млади хора от ромски произход от завършването на средното им образование до 35 годишна възраст. Образовани в случая означава, че това са млади хора със средно или висше образование.

Това пише Боян Захариев в анализ за електронното издание Маргиналия, в който обобщава данни от проучванията, направени в рамките на Програма „Мост към бизнеса“. Малко повече от анкетираните в рамките на проекта 230 младежи  са със средно образование, малко повече от ¼ са бакалаври, а останалите около 20% са  магистри. В извадката има и няколко млади хора с докторска степен.

Основният доход при младите хора и със средно, и с висше образование идва от заплащането на труда им. Средният доход на младите роми със средно образование, които имат работа е 680 лева (630 лева ако броим и безработните, които естествено имат ниски или никакви доходи), а на тези със завършена степен бакалавър е 820 лева. Младите роми с магистърска степен имат среден доход от 1110 лева.

При ромите с висше образование безработицата е много ниска – от порядъка на 3 на всеки 100. Толкова ниска безработица може да се дължи изцяло на времето, необходимо за смяна на работата. За съжаление въпреки нарастващото участие на роми във висшето образование, броят на ромите висшисти все още е малък, вероятно в момента делът им е около 1%, според последното преброяване на населението от 2011 г. е 0.5%. Ромите със средно образование в момента вероятно са малко над 12%. Делът им също нараства, но продължава да е изключително малък. При ромите със средно образование безработицата е значително по-висока, отколкото сред висшистите, но все пак не драстично висока и почти всички от тях, които не продължават образованието си, активно търсят работа. Няма как да не отбележа, че българското училищно образование позволява някой да завърши средно образование, имайки съществени пропуски. Колегите от Унгария, които осъществяваха сходна програма споделиха, че при тях това не е възможно в същата степен и би било по-скоро изключение. При ромите с по-ниско от средно образование, както показват всички мащабни изследвания правени досега, безработицата е изключително висока, а доходите са много ниски.

„Знам че образът, който предстои да опиша накратко към настоящия момент е нетипичен, но той показва на какъв човешки потенциал може да потенциално да разчита обществото ни, включително икономиката, ако подобри обхвата на ромите в образованието“, пише Захариев.

Пълен текст на анализа Образованите млади роми – една група с недооценен потенциал за Маргиналия.