Пети ежегоден конкурс за студентски реферати по правозащитна тема

15.10.2019

Във връзка с отбелязване на 230 години от приемането на френската Декларация за правата на човека и гражданина, Правната програма на Фондация „Институт Отворено общество – София“ организира конкурс за студентски реферати по темата „Историческо значение на френската декларация за правата на човека и гражданина от 1789 година“.

В конкурса могат да участват студенти от специалност „Право“ на всички български висши училища и на висши училища от държавите членки на Европейския съюз, без значение на формата на обучение. Рефератите трябва да представляват писмена авторска работа, която не е публикувана и не е предложена за публикуване в печатно или електронно издание.

На победителите ще бъдат присъдени следните парични награди: първа награда – 1000 лв., втора награда – 700 лв., трета награда – 500 лв. 

Още за условията на конкурс може да прочетете в приложения файл.

Крайният срок за подаване на рефератите е 17:30 часа на 02 декември 2019 г.

Тук може да намерите отговори на често срещани въпроси във връзка с условията на конкурса.