Представяне на Индекса за медийна грамотност на международна конференция

30.11.2019

Марин Лесенски представи Индекса за медийна грамотност на Институт Отворено общество – София пред участниците в международната, мултидисциплинарна конференция „Засилване на демократичната устойчивост в дигиталната ера“. Тя се проведе на 25-26 ноември 2019 г. в Тел Авив, а нейни организатори бяха Israel Public Policy Institute (IPPI) и Heinrich Böll Foundation Tel Aviv.

Събитието имаше за цел да обедини водещи експерти, които с общи усилия да идентифицират и дискутират най-належащите предизвикателства пред демокрацията в дигиталната ера и да обсъдят международни казуси и добри практики.

Индексът за медийна грамотност, който измерва потенциала за устойчивост на обществата към „пост-инстината“ и фалшивите новини, допринесе за основната тема на конференцията за засилване на демократичната устойчивост в новия медиен и комуникационен контекст. Марин Лесенски представи основните заключения на индекса (вижте докладите за 2017 г. и 2018 г.) с фокус върху изводите на новия Индекс за медийна грамотност 2019 г. за връзката между качеството на образованието и медийната свобода, медийната грамотност и възприятията за корупция в дадена страна. В допълнение, презентацията включваше силен акцент върху изводите на новия индекс за 2019 г., които се отнасят за връзката между оценките на индекса и нивата на доверие в обществата, по-специално доверието в учени и журналисти (вижте Индекс за медийна грамотност 2019).

В презентацията си Марин Лесенски също така предложи възможни подходи към справяне с негативните ефекти на „пост-истината“ и дезинформацията. Сред тях са „образование преди регулация“ с функционално образование, специализирано образование за медийна грамотност, дигитална грамотност, както и подход “обратно към основните принципи“ за отстояване на медийната свобода, възстановяване на доверието в обществото и ангажимент на граждански организации към образователни дейности, принос към обновяване на медийните етични кодекси в съответствие с новите условия, механизми и платформи за проверка на фактите и цялостна подкрепа за независими, професионални медии, съобразяване на регулациите със съществуващия контекст, за да се избегнат нови ограничения пред свободата на словото.

Презентация на Индекс за медийната грамотност за събитието

Пълен текст на доклада Индекс за медийна грамотност 2019: Просто се замислете над това