Как се промени прокуратурата в бившите комунистически страни след 1989 г.

17.01.2020

Анализът на Иванка Иванова, директор на Правна програма в Институт Отворено общество – София, разглежда как прокурорските служби на 10-те бивши комунистически страни, които са вече членки на Европейския съюз (България, ГДР, Естония, Латвия, Литва, Словакия, Румъния, Полша, Унгария и Чехия), са адаптирани към демократичен модел на управление.

Пълен текст на анализа Как се промени прокуратурата в бившите комунистически страни след 1989 г. за Дневник.