За виртуална обучителна среда се изискват сериозни инвестиции и подготовка

02.06.2020

Дистанционното обучение несъмнено предлага големи възможности за по-приобщаващо учене. Няма друга електронна услуга, която да има повече елементи, да се ползва по-често, да ангажира такава част от времето и да предполага участието на толкова хора от едно домакинство.

Това пише Боян Захариев, програмен директор в Институт Отворено общество – София, в анализ за електронното издание Маргиналия.

Освен всичко друго това е и дигитална общност, в която се изработва един от най-важните за икономиката продукти. В тази общност се учи, общува се в групи и лично, ползват се общи ресурси, извършва се планиране и координиране и се получава обратна връзка под формата на сложна система от формално и неформално оценяване на всички от всички. Ето прототип на изцяло дигитална общност, ангажирана с нещо по-сериозно и полезно от разпространението на слухове, фалшиви новини и неверни твърдения. Не зная дали тези възможности ще бъдат оползотворени, пише още авторът.

Пълен текст на анализа на Боян Захариев „За виртуална обучителна среда се изискват сериозни инвестиции и подготовка“ в Маргиналия.