Активизъм на местно ниво за климатична справедливост в Централна и Източна Европа

29.07.2020

Фондация „Институт Отворено общество – София“, с подкрепата на Open Society Foundations (OSFs)  и в сътрудничество с Open Society European Network (OSEN), обявява конкурс за проекти на граждански организации, които се стремят да подкрепят включването на все още изключени групи и общности в страните от ЦИЕ в инициативи по темата климатична справедливост.

Темата „климатична справедливост“ свързва човешките права, социалната справедливост и общите принципи на равенство с трансформацията на нашите икономики за постигане на устойчивост на околната среда. Има нарастваща нужда за приобщаваща дискусия за справедливо разпределение на тежестите и ползите от адаптацията към климатичните промени. Досега гражданите на Централна и Източна Европа до голяма степен не бяха включени в този дебат и има риск техните интереси да не бъдат взети предвид, въпреки че те ще бъдат засегнати в значителна степен от взетите решения и политики. Освен това, пандемията от Ковид-19 ще има редица непредведими последствия и е много вероятно да се породи напрежение между запазването на работни места и политиките за изменение на климата.

Допустимите страни са: България, Хърватия, Чехия, Естония, Унгария, Латвия, Литва, Полша, Румъния, Словакия и Словения.

Допустимите кандидати трябва да отговарят на следните изисквания: да са регистрирани граждански, непартийни организации с нестопанска цел или неформални групи, които се представляват от регистрирана организация, които се ръководят от ценностите на отвореното общество като демокрация, равенство и климатична справедливост и да са базирани в допустимите страни.

Предимство ще имат проекти, които се ръководят от местни активисти за климатична справедливост и местни неправителствени организации с дейности извън столиците на страните, като това не изключва организации и групи, които са базирани в столиците.

Още за инициативата.

Подкрепените проекти ще получат финансиране до 25000 щ.д., като продължителността им не може да бъде повече от 12 месеца. Срокък за кандидатстване е 15 септември 2020 г. Повече информация за условията на конкурса и насоките за кандидатстване може да намерите тук (само на английски език). Необходимите формуляри и документи за кандидатстване може да намерите тук.