Deutsche Welle за Индекса на медийната грамотност на ИОО-София

14.10.2020

Deutsche Welle (на английски език) отразява подробно Индекс на медийната грамотност на Институт Отворено общество -София в рамките на своя Глобален медиен форум. Статията цитира Марин Лесенски, програмен директор на програма „Европейски политики“ в ИОО-София, който казва че „ако една страна има добро образование като цяло, тя ще има по-високо ниво на медийна и информационна грамотност.“ „Ние живеем във време, когато дори ясни и прости факти са статут на „застрашени видове“. „Децата и юношите се нуждаят от подкрепа, за да различават надеждна от ненадеждна информация, искрена комуникация от умишлена манипулация“ казва също така Лесенски пред DW.

Индексът за медийна грамотност се изготвя от Институт Отворено общество – София и издава всяка година от 2017 г. насам.

Материалът на Deutsche Welle е достъпен тук.