Информатиката в СУ носи 4527 лв., в Шуменския университет – 1178 лв.

12.11.2020

За поредна година информатиката е направлението, носещо най-висок облагаем доход за студентите, които го завършат – средно 2771 лв., което е повишение със 185 лв. спрямо м.г. Педагогиката пък все така остава сред най-нискодоходните – въпреки трикратното увеличение на учителските заплати в последните години (четвъртото се очаква догодина), студентите, завъшили тази специалност, могат да разчитат средно на 1075 лв., или едва с около 100 лв. повече от м.г. За първи път от 2017 г. насам безработицата сред завършилите висши училища през последните 5 г. се покачва до 2.8% при ниво от 2.2% през миналата година, пише Сега.

Това са част от изводите от най-новото, 10-о издание на рейтинговата системата на университетите, представено днес. То регистрира подобни на миналогодишните тенденции – студентите продължават да рационализират избора си на специалност според потребностите на икономиката, науката във вузовете напредва, половината младежи с университетска диплома все така не могат да се реализират на позиции, изискващи висше образование, остават и големите диспропорции в нивата на доход и реализация на младежите в зависимост от конкретния университет, който са завършили.

Пълен текст на публикацията в Сега.