Георги Стойчев: Все повече млади висшисти остават в България

16.11.2020

В момента в сравнение с периода отпреди 5-6-7 години българските висши училища подготвят много повече учители, лекари, медицински сестри и лаборанти. Повече специалисти за секторите на сигурността и отбраната, както и за културата и изкуствата. Наблюдава се известно увеличаване и в дела на студентите в някои инженерни направления, главно в сектора на ИКТ, но не бих казал че има някаква силно изразена тенденция за подготовка на повече инженерни кадри. Това, което наблюдаваме, е увеличаване на броя на студентите в направления, свързани със сектори, в които по правило държавата е основен работодател или основен източник на финансиране – образование, здравеопазване, отбрана и сигурност, култура. 

Това казва Георги Стойчев, директор на Институт Отворено общество – София, който подготвя Рейтинговата система за висшите училища в България, в интервю за в-к Дума.

Целта на рейтинговата система не e да се конкурира с другите източници на информация за висшето образование, а да подобри качеството на разпространяваната и използваната информация от всички участници в публичния дебат за състоянието на висшето образование и за възможностите, които то предлага на кандидат-студентите, казва още той.

Цялото интервю за Георги Стойчев за вестник Дума.