Топ 10 на професионалните направления с най-голям брой студенти

Българските висши училища предлагат обучение по стотици специалности,  разпределени в 52 професионални направления. Професионално направление „Икономика“ е най-многобройното сред всички професионални направления в българското висше образование. През 2020 година по различни специалности в това направление са се обучавали над 30 900  действащи студенти, показват данните от Рейтинговата система на висшите училища. След него се нареждат направленията „Педагогика“, „Администрация и управление“ и „Медицина“ с между 12 000 и 16 000 студенти. В първите 10 професионални направления по брой студенти се обучават 58% от всички действащи студенти в страната. Към април 2020 година общият брой на действащите студенти в страната е 198 428. Най-малък брой действащи студенти се обучават в професионално направление “Теория на изкуствата“ – едва 44.

Източник: Рейтингова система на висшите училища за 2020 г.

Повече информация можете да намерите на интернет страницата на Рейтинговата система на висшите училища – rsvu.mon.bg .

Рейтинговата система на висшите училища в България през 2020 година е обновена и данните в нея са актуализирани от консорциум „ИОО-С”, съставен от Институт Отворено общество – София и Сирма Солюшънс по поръчка на МОН.