Как висшите училища и бизнесът да са си взаимно полезни

25.02.2021

„Рейтинговата система е инструмент за прозрачност на висшето образование, който помага за рационализиране на избора на кандидат-студентите и за формиране на основани на доказателства публични политики в тази сфера“. Това каза Георги Стойчев, изпълнителен директор на Институт Отворено общество – София по време на дискусия за връзката на висшето образование с пазара на труда, организирана от в. „24 часа“.

В рамките на дискусията бяха обявени наградите за най-добрите висши училища в България според стандартизираните класации по професионални направления в Рейтинговата система. В дискусията участваха ректорите на отличените висши училища, министърът на образованието и представители на бизнеса. В рамките на дискусията Георги Стойчев посочи, че през последното десетилетие в българското висше образование се наблюдават три позитивни тенденции: 1) рационализиране на структурата на разпределението на студенти по професионални направления и нейното доближаване до нуждите на пазара на труда; 2) увеличаване на броя и качеството на международно разпознаваемите научни публикации на българските висши училища; 3) увеличаване на дела на чуждестранните студенти.

Рейтинговата система се поддържа и развива от консорциум с участието на Институт Отворено общество – София и Сирма Груп по поръчка на МОН.

Още за събитието и за наградите, организирани от вестник 24 часа.