Нови предизвикателства пред образованието: Уроци от цял свят

25.05.2021

Учителите на Програма „Заедно в час“ в България по математика и природни науки и тяхната работа в по-малки училища и с ученици в неравностойно положение имат ясно изразена добавена стойност (по-добри от средните резултати), измерена чрез постиженията на националните външни оценявания по тези предмети. Ефективността при педагозите по програмата, които преподават по хуманитарни дисциплини и български език и литература, обаче е значително по-ниска. Сред обясненията за ограничените резултати по тези предмети – е, че компенсирането на ниската базисна подготовка за писане и четене с разбиране, както и ограничените социални умения и опит, при учениците от уязвимите групи изискват по-продължителна педагогическа работа и установяване на синхрон между учител и ученик.

Това са част от основните изводи от анализ на изследователския екип на Институт Отворено общество – София, публикуван в разгара на тазгодишните матури в международния сборник „Нови предизвикателства пред образованието: Уроци от цял свят“.

Тук може да прочете анализа на Боян Захариев и Илко Йорданов от Институт Отворено общество – София An Assessment of Teacher Performance in “Teach for Bulgaria” Based on Value-added from Test Scores.

Сборникът, подготвен от международен екип от редактори, е издание на Българско дружество по сравнително образование, което в продължение на 20 години насърчава глобалния обмен между изследователи на образованието и през месец юни организира своя ежегоден международен форум.

Целият сборник Нови предизвикателства пред образованието: Уроци от цял свят (на английски език).