Георги Стойчев: Във Варна, Русе и Търново има повече студенти, отколкото местният пазар на труда може да поеме

07.07.2021

През последните десетилетия висшето образование в България се развиваше до голяма степен спонтанно и в някакъв смисъл хаотично, което доведе до множество дисбаланси. От няколко години насам се прави опит те да бъдат адресирани чрез обвързване на финансирането и приема в държавните висши училища с постигнатите резултати. Чрез картата се прави опит за още една крачка в тази посока, като целта е в бъдеще откриването на нови висши училища, филиали и други звена в сферата на висшето образование да бъде съобразено в по-голяма степен с нуждите на кандидат-студентите, работодателите и регионите.

Това казва Георги Стойчев, изпълнителен директор на Институт Отворено общество – София, който е водеща част от консорциума, изготвил картата на висшето образование в България.

Той казва още, че целта на картата не е да налага рестрикции, а да бъде предпоставка за по-рационални и по-предвидими решения на институциите по отношение на бъдещото развитие на мрежата от висши училища в страната.

Цялото интервю за Георги Стойчев за 24 часа.