Проучване: За 94% е недопустимо мъж да удари жена, 220 000 не мислят така

24.11.2021

Преобладаващото мнозинство от българските граждани подкрепят равенството между мъжете и жените и смятат за неприемливи различните форми на насилие над жени – вербални, физически и емоционални. Определени стереотипни нагласи, оправдаващи насилието над жени, обаче все още остават разпространени сред пълнолетното население на страната и начинът, по който говорят по темата политиците и другите публични фигури може да оказва съществено влияние върху засилването или ограничаването на тези нагласи.

Това пише 24 часа, позовавайки се на данните от две изследвания на обществените нагласи към равенството между мъжете и жените и насилието над жени, проведени съответно през 2018 и 2021 година от Институт Отворено общество – София. През октомври 2021 г. над 85% от анкетираните заявяват, че е неприемливо да се правят нежелани сексуални намеци към жени, а над 90% смятат, че е неприемливо мъжът да определя с кого е подходящо да се среща жената, както и жена да бъде удряна, ако е предизвикала с нещо мъжа.

Анкетираните, които споделят противоположното мнение намаляват през последните 3 г., като в сравнение с 2018 г. делът на тези, които смятат за приемливо мъж да удари жена, ако тя го провокира, спада наполовина – от 9% на 4%. Значителен спад през последните три години се наблюдава и по отношение на съгласието с други все още разпространени стереотипи: делът на тези, които смятат, че насилието над жени у дома е личен проблем и трябва да се решава в семейството, спада от 30% през 2018 година на 16% в изследването през 2021 г., а делът на тези, които смятат, че жените преувеличават, когато се оплакват от сексуален тормоз, за същия период спада от 23% на 15%. Съответно, наблюдава се увеличение на дела на анкетираните, които изразяват несъгласие с подобни стереотипи.

Пълен текст на публикацията Проучване: За 94% е недопустимо мъж да удари жена, 220 000 не мислят така в 24 часа.