Политическото говорене за насилието над жени е ключово за нагласите към проблема

25.11.2021

Начинът, по който говорят политиците и другите публични фигури може да окаже съществено влияние върху засилването или ограничаването на нагласите, оправдаващи или санкциониращи насилието над жени. Преобладаващото мнозинство от българските граждани подкрепят равенството между мъжете и жените и смятат за неприемливи вербалните, физически и емоционални форми на насилие над жени. Определени стереотипни нагласи, оправдаващи агресивното поведение, обаче все още остават разпространени.

Това пише Дневник, позовавайки се на данни от две изследвания на обществените нагласи към равенството между мъжете и жените и насилието над жени, проведени през 2018 и 2021 година на Институт Отворено общество – София.

„Регистрираният по-висок дял на споделящите стереотипни виждания за насилието над жени през 2018 година съвпада по време с проведената тогава агресивна кампания срещу „Конвенция на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие“ и може да се допусне, че тази кампания е имала непосредствено негативно влияние върху обществените нагласи по темата през съответния период“, става известно още от изследването.

Конвенцията в крайна сметка не беше ратифицирана у нас, а последиците от това според правозащитници и експерти се вижда в все по-честите случаи на насилие на жени. Срещу приемането й имаше мощна кампания от различни организации, които видяха в документа, чиято цел е предотвратяване и борба с насилието над жени и домашното насилие, риск от насърчаване на образованието за ЛГБТ хората и моменти противоречащи на така наречените традиционни семейни ценности, коментира Дневник.

Пълен текст на публикацията Политическото говорене за насилието над жени е ключово за нагласите към проблема в Дневник.