Икономика в АУБ носи 3000 лв. заплата, в ТУ-Габрово – 1000 лв.

05.12.2021

Едно е да учиш икономика в Американския колеж, в Софийския университет или в УНСС и съвсем друго – в Бургаския свободен университет, Русенския университет или в Техническия университет – Габрово. В първия случай студентите могат да се надяват на прилична заплата от 2-3 хил. лв., а във втория – на малко над 1000 лв. доход. Тези и други дисбаланси се наблюдават за поредна година в Рейтинга на университетите за 2021 г., пише Сега.

Студентите, учили икономика в Американския университет в Благоевград, могат да се надяват на най-висок облагаем доход измежду колегите си, завършили в други вузове тази специалност – 3013 лв., показва Рейтинг 2021 г. Дипломата от Софийския университет по тази специалност носи 2879 лв. облагаем доход, а от УНСС – 1986 лв. Разликите с някои вузове обаче са близо три пъти. На другия полюс например са Бургаският свободен университет, при който завършилите икономика получават 1123 лв., Русенският университет – 1068 лв. и на Техническия университет-Габрово – 1057 лв. Прави впечатление, че това направление в някои частни университети като например Международното висше бизнес училище в Ботевград „върви“ с по-високи доходи – 1566 лв., отколкото например в специализирани икономически вузове като Стопанската академия в Свищов -1315 лв. и Икономическия университет във Варна – 1208 лв, пише още изданието.

Пълен текст Икономика в АУБ носи 3000 лв. заплата, в ТУ-Габрово – 1000 лв. в Сега.