Ковид-19: ваксинация, смъртност и нива на уязвимост към фалшиви новини

Страните, които са по-уязвими към фалшивите новини и „пост-истината“ имат като цяло по-нисък дял на ваксинация и по-висока смъртност от Ковид-19.  Ясно се вижда определен географски модел,  според който страните от Югоизточна, Централна и Източна Европа са засегнати от по-висока смъртност от Ковид-19 , по-ниски нива на ваксинация и в същото време имат по-ниски резултати по медийна грамотност в сравнение с техните съседи на Запад.

Това показва сравнението между резултатите на Индекса за медийна грамотност 2021 от една страна, и от друга страна – дела на пълна ваксинация сред населението (%) и смъртност от Ковид-19 в 27-те страни от ЕС.

Приложените по-долу графики показват, че като цяло (с няколко изключения) има зависимост между резултатите на Индекса за медийна грамотност от една страна, и от друга – нивата на ваксинация и смъртността от Ковид-19.

България е на първо място по смъртност сред тези 27 европейски страни, последно място по ваксинация и на последно място сред страните от ЕС в Индекса за медийна грамотност.

Индексът за медийна грамотност на Институт Отворено общество – София измерва потенциалната уязвимост на обществата в 35 европейски страни към фалшивите новини и „пост-инстината“, като резултатите са представени в точки от 0-100, най-нисък до най-висок резултат (за повече информация https://osis.bg/?p=3749 ).

Нивата на пълна ваксинация (%) в дадена страна се базират на данни от Европейския център за превенция и контрол на заболяванията (https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/data ), като информацията е не по-късно от 7.12.2021.

Данните за смъртността се базират на собствен анализ на данни от Европейския център за превенция и контрол на заболяванията (https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/data ), който представя данни за смъртността от Ковид-19 на 20,000 човека, т.е. цялото население на дадена страна, с данни не по-късно от 7.12.2021.