Страната, която се ваксинира срещу дезинформацията

04.02.2022

BBC Future се позовава на Индекса за медийна грамотност на ИОО-София в своя репортаж, посветен на подхода на Естония за борба с дезинформацията. „Миналата година малката нация се класира на трето място в Индекса за медийна грамотност 2021, който се изготвя от Инициативата за европейски политики на Институт Отворено общество – София, след Финландия и Дания. В индекса от 35 европейски държави, най-високо класиралите се страни имат най-голям потенциал да устоят на дезинформацията и мисинформацията въз основа на качеството на образованието, свободата на медиите и доверието между хората, според ИОО-София“, пише в материала.

Репортажът на BBC цитира Марин Лесенски, програмен директор в ИОО-София и автор на докладите за медийна грамотност, който казва, че високата позиция на Естония в класациите за медийна свобода и образование „предоставят солидни предпоставки да се справи с дезинформацията“ и че „по-доброто образование предпоставя по-силно развито критично мислене или по-добри умения за проверки на фактите“.

Индексът, който се издава от 2017 г., оценява потенциалната устойчивост към разпространението на фалшиви новини  в 35 европейски държави, като се използват индикатори за медийна свобода, образование и доверие между хората. Докладът препоръчва образованието като оптималния подход за справяне с дезинформацията като своеобразна „ваксинация“, която предлага устойчивост срещу най-лошите случай на фалшиви новини и „пост-истина“. Пълен текст на доклада Индекс на медийната грамотност 2021. Двойна заплаха: Устойчивост на фалшиви новини по време на „инфодемията“ от Ковид-19

Репортажът на BCC Future “The country inoculating against disinformation“