Нова книга на ЦЕУ за гражданското участие в политиките за приобщаване на ромите

15.03.2022

Централноевропейският университет публикува книгата “От сенките в светлините на прожектора” (From the Shadows to the Limelight), посветена на граждaнското участие в политиките за приобщаване на ромите в Европейския съюз. Книгата е разултат от изпълнението на три поредни вълни от Ромския граждански мониторинг (Roma Civil Monitor 2017-2020), в който Институт Отворено общество – София участва със свои експерти. Ромският граждански мониторинг е проект, подкрепен от ЕК и управляван от Центъра за политически изследвания на Централноевропесйкия университет с участието на повече от 90 граждански организации, който покрива всички страни-членки на ЕС. Повече информация за проекта може да бъде открита на страницата на Центъра за политически изследвания на ЦЕУ.  

Една от главите в книгата е написана от Боян Захариев от екипа на ИОО-София. Главата е посветена на развитието и политическата употреба на ключови понятия като „сегрегация“ и  „антициганизъм/антиджипсизъм“, които заемат все по-важно място както в речника на гражданското общество в Европа, така и в официални документи на ЕС и на много правителства на страни от ЕС, засягащи приобщаването на ромите.

Книгата е достъпна за свободно сваляне от страницата на Центъра за политически изседвания на ЦЕУ.