Българите за партиите: Над 80% им нямат доверие, 72% не виждат конкуренция между тях

29.09.2022

Безапелационно мнозинство от 80-84% от българите, анкетирани в две допитвания през изминалата година, нямат доверие на политическите партии в страната. През лятото на 2022 г. доверие в тях са изразили само 11%, а членуващите в партии са били 2% (най-ниското ниво, измервано досега).

Доминиращата представа за политическите партии в страната е като за проекти, които са управлявани еднолично от председателите и в които членовете имат слабо или почти никакво влияние върху процеса на вземане на решения. През есента на 2021 г. вече 60% са убедени, че лидерите имат най-голямо влияние в партиите.

Това пише Дневник, позовавайки се данни от последния доклад на Институт Отворено общество и Центъра за либерални стратегии.

Авторите на доклада посочват и някои положителни тенденции – нараства спрямо 2018 г. делът на хората, които смятат, че членовете на партията също имат влияние (през 2021 г. той е вече 36%). Значително нараства и броят на тези, които смятат, че ръководството на партията има влияние – 53% (срещу 41% през 2018 г.).

Пълен текст на материала „Българите за партиите: Над 80% им нямат доверие, 72% не виждат конкуренция между тях“ в Дневник.