Георги Стойчев: Цели региони са в порочен кръг – „изнасят“ студенти и затъват, а София „внася“

08.11.2022

„Ако искаме да видим бърз възход на държавата, освен от разширен обхват и подобрено качество на образованието, имаме нужда и от много други неща, включително от ефективни институции, от върховенство на правото, от по-добър инвестиционен климат, от гаранции, че сме здраво закотвени като част от западния свят, а не се лутаме в геополитическото междуетажие – все неща, които ни липсват. Само разширеният обхват на образованието не е достатъчен за бърз възход на държавата.“

Това казва Георги Стойчев, изпълнителен дrректор на Институт „Отворено общество – София“ в ивнтервю за „24 часа“, в което коментира данните от преброяването на населениет. Те показват повишаване на дела на хората с висше образование в страната.

Според Георги Стойчев повишеният дял на висшистите сред населението на България се дължи на масовизацията на висшето образование през последните 30 г., която улесни достъпа до висше образование за много голям кръг български граждани, които в предходни периоди не са имали подобна възможност. Увеличеният дял на хората с дипломи обаче не означава непременно, че зад тези дипломи стоят добре подготвени хора, които имат нужните знания, умения и ценности за успешно участие в една икономика с висока добавена стойност и в едно развито общество. „Освен от по-голям обхват, ние имаме нужда и от по-високо качество на образованието. По отношение на качеството на образованието проблемите остават. Данните от изследванията PISA например продължават да показват, че България е сред страните в ЕС с най-ниски нива на функционална грамотност“, допълва той.

Цялото интервю за Георги Стоайчев за 24 часа.