Висше образование в България: Много университети – много възможности

30.01.2023

Близо 100 000. Толкова са гимназистите в 11 и 12 клас. Повечето от тях са и тези деца, пред които предстои избора да продължат ли своето образование, какво да учат и къде. А понеже се намираме в момент, когато висшето образование е достъпно повече от всякога за всички, изборът става доста сложен. За радост българските университети и Министерството на образованието и науката разполагат с един много важен инструмент, който може да помогне на кандидат-студентите по-лесно да се ориентират кои са най-перспективните специалности и учебни заведения и така да направят своя избор – рейтингът на българските висшите училища, който е изготвен от консорциум, съставен от Институт „Отворено общество“ и „Сирма солюшънс“ по поръчка на Министерството на образованието и науката. Неговата база от данни вече е достатъчно голяма, за да може да се правят различни разрези, сравнения и дори да се погледне назад във времето, пише седмичникът Капитал.

Вече 12 години системата събира данни от 52-та университета в България за 52 професионални направления (професионалното направление обединява много специалности), а последните данни в нея бяха представени в края на миналата година.

В материала са обобщени най-важните данни и тенденции от Рейтинговата система през последните години.

Пълен текст на Висше образование в България: Много университети – много възможности в Капитал.