US News and World Report цитира Индекса за медийна грамотност на ИОО-София

07.02.2023

US News and World Report отразява подробно Индекса за медийна грамотност на ИОО-София в своя статия, публикувана на 27 януари 2023 г.. В статията се казва, че „скандинавските страни се представят добре в анализа на държавите, устойчиви на фалшиви новини, докато Грузия се представя най-зле“ и че „Съединените щати и голяма част от Западна Европа – включително Обединеното кралство, Франция и Германия – се класират на по-ниско ниво заедно със страни като Латвия и Литва в разширената версия на анализа, която измерва податливостта на страните към фалшиви новинарски съобщения“.

Статията цитира Марин Лесенски, автор на доклада, който казва: „Обезпокоително е, че обществата, които са най-уязвими от въздействието на фалшивите новини, в същото време са най-малко загрижени за разпространението и въздействието на дезинформацията“ … „Това увеличава рисковете, свързани с дезинформацията в тези страни, особено в контекста на войната в Украйна, тъй като част от обществото не осъзнава или просто игнорира своята уязвимост.“

В статията на US News and World Report също се подчертава, че „опасностите от фалшивите новини и свързаните с тях явления за демокрацията е трудно да бъдат подценени. Страните, в които медийната грамотност е най-ниска, имат най-големи ограничения върху свободата на печата и ниски нива на образование и лично доверие.“

Индексът за медийната грамотност на Институт „Отворено общество“ – София, публикуван от 2017 г. насам, оценява потенциала за устойчивост на фалшиви новини в 41 европейски държави, като използва показатели за медийна свобода, образование и доверие в хората.  Пълният текст на доклада на Индекса за медийна грамотност за 2022 г. „Как започна всичко и как продължава“ можете да намерите тук: https:// https://osis.bg/?p=4242

Пълен текст на статията на US News and World Report „Finland Most Resistant to ‘Fake News,’ Report Finds“ от Маделин Фицджералд, публикувана на 27 януари 2023 г.