Българите много активни пред компютъра, но много зле с разбирането какво пише

25.06.2023

България последна в ЕС по медийна грамотност, и Сърбия я изпреварва, сочи ново изследване.

България е на последно място сред държавите от ЕС в Индекса за медийна грамотност за 2023 г., сочи проучване на Институт „Отворено общество-София“ в рамките на Инициатата за европейски политики.

България заема 35-то място от общо 41 оценени страни в Европа, което я поставя сред държавите, които са най-уязвими към дезинформацията. Индексът измерва потенциалната уязвимост на обществата към дезинформацията и свързаните с нея негативни явления на базата на 4 индикатора – за образование, медийна свобода, доверие в хората и е-участие.

България се представя най-зле по индикаторите, свързани с образованието и свободата на медиите. Индикаторите за образование са свързани с нивото на функционална грамотност, т.е. с умението да се вниква в смисъла на прочетеното или чутото.

Страната ни е най-добре по индикаторите, свързани с така нареченото „електронно участие“ – използването на новите информационни и комуникационни технологии за
политическото участие.

Пълен текст на публикацията Българите много активни пред компютъра, но много зле с разбирането какво пише в 24 часа.