Рейтинг 2023: Информатиката в СУ вече носи 6469 лв. доход

01.12.2023

Информатиката в Софийския университет за поредна година е специалността, която носи най-висок доход на завършилите я. Тази година те могат да очакват 6469 лв., или с 877 лв. повече от м.г., когато облагаемият доход бе 5592 лв. Това показва Рейтингът на университетите за 2023 г., сравняващ по десетки показатели 51-те висши училища у нас, обучаващи в 52 професионални направления. За първи път от години насам броят на висшите училища намалява от 52 на 51, тъй като е изтекла акредитацията на частното Европейско висше училище по икономика и мениджмънт в Пловдив.

Рейтингът регистрира редица положителни тенденции, свързани с реализацията на завършилите на трудовия пазар – средният доход на завършилите висше образование достига 2211 лв., безработицата сред тях се задържа на ниско ниво от малко над 2%, а делът на висшистите, които не се осигуряват в страната, достига рекордно ниско ниво – 14%. Продължават обаче да не се преодоляват дисбалансите в системата – все още съществуват големи различия в средните нива на доходи, безработица и реализация на дипломираните в зависимост от това какво направление са учили и особено в кой университет са го завършили.

Въпреки войната в Украйна и произтичащите от нея негативни икономически ефекти безработицата сред висшистите, завършили през предходните 5 г. висше образование в страната, се запазва близо до достигнатото през миналата година рекордно ниско равнище от малко над 2% при нива от 3,5% през 2021 г., посочи Георги Стойчев от „Отворено общество“, откъдето изготвят рейтинга. По думите му на въпроса: „Работят ли висшистите?“, отговорът е категорично: „Да“.

Пълен текст на публикацията във вестник Сега.