Първите в рейтинга на университетите вече с над 6000 лв. заплата (видео)

01.12.2023

Най-висок среден облагаем доход получават завършилите „Информатика и компютърни науки“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ – 6469 лв. (при 5592 лв. през миналата година), следвани от завършилите същото направление в Нов български университет – 5767 лв. (при 4333 лв. през миналата година).

Това показват данните на изданието за 2023 година на Рейтинговата система на висшите училища в България, което беше представено в Министерството на образованието и науката, пише 24 часа.

Класацията регистрира продължаващи тенденции за подобряване на реализацията на завършилите на пазара на труда, повишаване на дела на чуждестранните студенти в България и увеличаване на броя и влиянието на научните публикации на българските висши училища.

Запис от пресконференцията в 24 часа.