Георги Стойчев: При тези образователни неравенства у нас отпадането на таксите е нужна мярка

01.02.2024

Предложението за отпадане на таксите за обучение на студенти и докторанти по държавна поръчка в държавните висши училища е логично и необходимо на фона на съществуващите образователни неравенства в страната. Това каза Георги Стойчев, изпълнителен ридекто на Институт „Отворено общество“ – София пред БНР. Според него тази мярка е продължение на други усиля, свързани с премахването на финансовите бариери пред достъпа до образование. Той припомни за отмяната на таксите, свързани с детските градини, както и за планираното осигуряване на безплатни учебници за учениците от първи до 12 клас. За да се постигне промяна по отношение на образователните неравенства в свефарата на висшето образование обаче ще са необходими и следващи стъпки, свързани със създаването на приемаща среда в училище и с подобряване на качеството в рамките на училищното образование.

Пълен запис на интервюто с Георги Стойчев за БНР.