„Отворено общество“: Доброволците са предимно демократи, но и всеки пети е за съюз с Русия

18.03.2024

Доброволците, както и хората, които работят и членуват неправителствени организации, в по-голяма степен от останалите граждани подкрепят демократичните ценности, западната ориентация на България, опазването на околната среда и равенството между половете.

Но сред тези, които искат да работят като доброволци, всеки пети (21%) избира отговора „В съюз с Русия, Беларус и др.“ на въпроса „Ако в Европа има ново разделение, подобно на студената война, къде трябва да се позиционира България?“. Близо един от шестима (16%) от тази категория не вярват, че демокрацията е най-добрата форма на управление за България.“ Запитани дали са съгласни, че насилието над жени у дома е личен проблем и трябва са се решава в семейството, общо 13% от искащите да са доброволци казват, че са напълно или по-скоро съгласни.

Това пише Дневник, представяйки резултатите от изследване Институт „Отворено общество – София“ за динамиката на неправителствения сектор в България през 2023 година.

Според изследването членство в НПО имат приблизително 1.2 млн. души, т.е. може да се приеме, че на практика всеки пети пълнолетен български гражданин членува в някаква организирана форма на гражданско обединение, казват авторите. Но хората, които реално са имали опит като доброволци, не са много – по данни от 2022 г. 78% казват, че не членуват никъде, а през 2023 г. почти 84% от гражданите казват, че не са били доброволци през предходните 12 месеца, други над 10% отговарят с „инцидентно“, пише още изданието.

Пълен текст на публикацията „Отворено общество“: Доброволците са предимно демократи, но и всеки пети е за съюз с Русия в Дневник.