понеделник, 26 септември, 2022

Ключови думи: върховенство на правото

Резултати от конкурса за студентски реферати

Във връзка с отбелязване на 10-тата годишнина от влизането в сила на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, през медец юли...

Конкурс за студентски реферати

Във връзка с отбелязване на 10 години от влизането в сила на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, Правната програма на...

Как работи гражданското общество

„Напоследък все по-малко и по-малко приетите от Парламента закони отговарят на това, което в демократичните правови държави се разбира под закон – нещо, произведено...

Върховенство на правото

Институт Отворено общество – София насърчава защитата на правата на човека и върховенството на правото. Институтът работи за подобряването на достъпа до правосъдие за...

Сред клиентите на правна помощ у нас има множество лица в уязвимо положение

Огромната част от обвиняемите в системата за правна помощ у нас са мъже на възраст под 29 години; половината са безработни; половината са вече...

Достъп до правна помощ в досъдебната фаза на наказателните производства през 2015 г.

Докладът „Оценка на достъпа до правна помощ в досъдебната фаза на наказателните производства в България през 2015 г.“ обобщава резултатите от представително проучване на...

Новини

Факти и данни

Анализи и доклади