Ключови думи: върховенство на правото

Конкурс за студентски реферати

Във връзка с отбелязване на 10 години от влизането в сила на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, Правната програма на...

Как работи гражданското общество

„Напоследък все по-малко и по-малко приетите от Парламента закони отговарят на това, което в демократичните правови държави се разбира под закон – нещо, произведено...

Върховенство на правото

Институт Отворено общество – София насърчава защитата на правата на човека и върховенството на правото. Институтът работи за подобряването на достъпа до правосъдие за...

Сред клиентите на правна помощ у нас има множество лица в уязвимо положение

Огромната част от обвиняемите в системата за правна помощ у нас са мъже на възраст под 29 години; половината са безработни; половината са вече...

Достъп до правна помощ в досъдебната фаза на наказателните производства през 2015 г.

Докладът „Оценка на достъпа до правна помощ в досъдебната фаза на наказателните производства в България през 2015 г.“ обобщава резултатите от представително проучване на...

Стандарти за качество в работата на адвокатите в досъдебната фаза на наказателните производства

На 11-ти януари 2018 г. в Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“, с участието на 20 адвокати и други юристи, беше проведена заключителната...

Новини

Факти и данни

Анализи и доклади