понеделник, 26 септември, 2022

Ключови думи: върховенство на правото

Стандарти за качество в работата на адвокатите в досъдебната фаза на наказателните производства

На 11-ти януари 2018 г. в Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“, с участието на 20 адвокати и други юристи, беше проведена заключителната...

120 години от първата реформа на института на съдебните заседатели у нас

Висшият адвокатски съвет, Центърът за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“ и Правната програма на Институт Отворено общество – София организираха кръгла маса, посветена на...

Гаранции за ефективен достъп до правна помощ в досъдебната фаза на наказателните производства

Докладът обобщава резултатите от сравнителноправно проучване, осъществено от екип на Правна програма на Институт Отворено общество – София в рамките на Работен пакет 1...

Конференция на Националното бюро за правна помощ и Институт Отворено общество –...

Изследването "Гаранции за ефективен достъп до правна помощ в досъдебната фаза на наказателните производства – сравнително-правна перспектива" показва, че не съществува особено разграничение в...

Новини

Факти и данни

Анализи и доклади