сряда, 24 юли, 2024

Ключови думи: върховенство на правото

Върховенство на правото

Институт Отворено общество – София насърчава защитата на правата на човека и върховенството на правото. Институтът работи за подобряването на достъпа до правосъдие за...

Сред клиентите на правна помощ у нас има множество лица в уязвимо положение

Огромната част от обвиняемите в системата за правна помощ у нас са мъже на възраст под 29 години; половината са безработни; половината са вече...

Достъп до правна помощ в досъдебната фаза на наказателните производства през 2015 г.

Докладът „Оценка на достъпа до правна помощ в досъдебната фаза на наказателните производства в България през 2015 г.“ обобщава резултатите от представително проучване на...

Стандарти за качество в работата на адвокатите в досъдебната фаза на наказателните производства

На 11-ти януари 2018 г. в Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“, с участието на 20 адвокати и други юристи, беше проведена заключителната...

120 години от първата реформа на института на съдебните заседатели у нас

Висшият адвокатски съвет, Центърът за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“ и Правната програма на Институт Отворено общество – София организираха кръгла маса, посветена на...

Гаранции за ефективен достъп до правна помощ в досъдебната фаза на наказателните производства

Докладът обобщава резултатите от сравнителноправно проучване, осъществено от екип на Правна програма на Институт Отворено общество – София в рамките на Работен пакет 1...

Новини

Факти и данни

Анализи и доклади