неделя, 3 декември, 2023

Ключови думи: върховенство на правото

Конференция на Националното бюро за правна помощ и Институт Отворено общество –...

Изследването "Гаранции за ефективен достъп до правна помощ в досъдебната фаза на наказателните производства – сравнително-правна перспектива" показва, че не съществува особено разграничение в...

Новини

Факти и данни

Анализи и доклади