четвъртък, 18 август, 2022

Ключови думи: гражданско общество

Фонд Активни граждани

През 2017 г. Институт Отворено общество – София, съвместно с Фондация „Работилница за граждански инициативи“ и Фондация „Тръст за социална алтернатива“, беше избран за...

Гражданско общество

Гражданско общество и гражданско участие е сред основните приоритети на Институт Отворено общество - София. Институтът има дълга традиция в работата за укрепване капацитета...

Програма за подкрепа на НПО

Програмата за подкрепа на НПО в България за финансовия период 2009-2014 г. приключи на 30 април 2017 г. Между 2012 – 2016 г. Програмата...

Активните НПО в България през 2017 г.

Типичната активна неправителствена организация в България е малка, установена в столицата или друг областен град, има ограничен финансов ресурс, зависи от наличието на проектно...

Силният граждански сектор прави обществото по-добро

„Вярвам, че силният граждански сектор е този, който предлага решения и начини за промяна, за да стане обществото по-добро“. Това заяви служебният заместник министър-председател...

Демокрация и гражданско участие. Обществени нагласи през 2016 г.

Мнозинството български граждани са убедени, че техните основни политически и граждански права са защитени и те могат свободно да ги упражняват в рамките на...

Новини

Факти и данни

Анализи и доклади