вторник, 25 януари, 2022

Ключови думи: гражданско общество

Обществени нагласи спрямо езика на омразата в България през 2013 г.

Езикът на омразата е широко разпространено явление в българския обществен живот. Близо половината от българските граждани (45,6%) са се сблъсквали през последната година с...

Новини

Факти и данни

Анализи и доклади