четвъртък, 7 декември, 2023

Ключови думи: гражданско общество

Начало на първия конкурс за стратегически проекти на Фонд Активни граждани (Active Citizens Fund)...

  Операторът на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021 г. обявява начало на първия конкурс за набиране на стратегически проектни предложения....

Фонд Активни граждани България организира двустранен семинар между НПО от България и страните-донори

Фондация „Институт Отворено общество – София“, Оператор на Фонд Активни граждани България по ФМ на ЕИП 2014-2021 г., в партньорство с Фондация „Работилница за...

Конкурс за предоставяне на стипендии в рамките на Фонд Активни граждани България

Фондация „Тръст за социална алтернатива“ обявява конкурс за предоставяне на стипендии на младежи от ромски произход за академичната 2018/2019 г. Конкурсът се организира в...

Обществени нагласи към НПО през 2018 г.

Един от всеки пет пълнолетни граждани в България (22%) заявява, че има доверие в неправителствените организации (НПО). Това показват данните от национално представително изследване...

Как работи гражданското общество

„Напоследък все по-малко и по-малко приетите от Парламента закони отговарят на това, което в демократичните правови държави се разбира под закон – нещо, произведено...

Драматичен спад на членството в политически партии и професионалните съюзи

„Гражданското общество е невъзможно без своята „арматура“ – неправителствените организации. Неправителственият сектор натрупа експертиза, с която „захрани институциите, „одаскали“ ги“, лансира по-добри управленски „кройки“....

Новини

Факти и данни

Анализи и доклади