петък, 19 април, 2024

Ключови думи: гражданско общество

Фонд Активни граждани трябва да се справи с пасивността

„Мнозинството от българските граждани не е убедено, че демокрацията е най-добрата форма на управление. Мнозинството не се чувства представено в демократичните институции. Огромна част...

Официално откриване на Фонд Активни граждани в България

Мнозинството български граждани се чувстват непредставени в демократичните институции, смятат че законите в страната не се прилагат еднакво за всички и остават изолирани от...

Мнозинството граждани остават изолирани от демократичните институции и обществения живот

Резултати от национално представително изследване на общественото мнение (резюме) Мнозинството български граждани се чувстват непредставени в демократичните институции; смятат, че законите в страната не се...

Бъдещето е пред тях

„Имаме поколение (във възрастовата група 18-29 години), което живее в Златния век на информацията и то, по необходимост, е по-компетентно от всички останали поколения...

Фонд Активни граждани

През 2017 г. Институт Отворено общество – София, съвместно с Фондация „Работилница за граждански инициативи“ и Фондация „Тръст за социална алтернатива“, беше избран за...

Гражданско общество

Гражданско общество и гражданско участие е сред основните приоритети на Институт Отворено общество - София. Институтът има дълга традиция в работата за укрепване капацитета...

Новини

Факти и данни

Анализи и доклади