четвъртък, 30 май, 2024

Ключови думи: гражданско общество

Всеки пети членува в НПО

Доброволците, както и хората, които работят и членуват неправителствени организации, в по-голяма степен от останалите граждани подкрепят демократичните ценности, западната...

Динамика на неправителствения сектор в България през 2023 г.

Доброволците, както и хората, които работят и членуват неправителствени организации, в по-голяма степен от останалите граждани подкрепят демократичните ценности, западната...

Активните граждански организации в България 2023 г.

Данните бяха представени по време на Петата годишна среща на програма Фонд Активни граждани България по ФМ на ЕИП 2014-2023 на тема "Гражданската активност,...

Сравнителни данни за доброволческата и гражданската активност в България и Норвегия 2023 г.

Данните бяха представени по време на Петата годишна среща на програма Фонд Активни граждани България по ФМ на ЕИП 2014-2023 на тема "Гражданската активност,...

Над 220 финансирани проекти и инициативи по Фонд Активни граждани България (видео)

Фонд Активни граждани България финансира над 220 проекти и инициативи на граждански организации у нас за периода 2018-2023 година. Проектите...

Пета годишна среща на Фонд Активни граждани България

На 8-ми ноември 2023 г. се проведе Петата Годишна среща на Фонд Активни граждани по ФМ на ЕИП 2014-2023 на...

Новини

Факти и данни

Анализи и доклади