четвъртък, 30 май, 2024

Ключови думи: Европа

Кога Източна Европа ще настигне Западна по доходи?

Разликите в доходите между старите и новите страни членки на ЕС намаляват устойчиво през последните две десетилетия. Това показват данните на коефициента на вариация...

Индекс на настигането

“Индексът на настигане” има за цел да отговори на въпроса до каква степен страните-членки от Централна и Източна Европа (ЕС10) са настигнали “старите”, “Западни“...

Европейски политики

Фондация „Институт Отворено общество – София“ провежда изследвания и дейности, които допринасят за задълбочаване на европейската интеграция, повишаване на обществената осведоменост и насърчаване на...

Индекс за медийна грамотност 2018: Търси се здрав разум

Страните  от Северозападна Европа имат най-голям потенциал  да устояват на ефектите от фалшивите новини поради високото качество на образованието, наличието на свободни медии и...

Търси се здрав разум

Страните  от Северозападна Европа имат най-голям потенциал  да устояват на ефектите от фалшивите новини поради високото качество на образованието, наличието на свободни медии и...

10 години в ЕС: Тенденции в българската миграция

Общият брой на хората, родени в България и живеещи в чужбина, е около 1.1 милиона души, по данни от статистиката в приемащите страни. От...

Новини

Факти и данни

Анализи и доклади