четвъртък, 9 юли, 2020

Ключови думи: Европа

Индекс на настигането 2016: Сближаването продължава, Балканите изостават

Процесът на сближаване на новите държави членки на ЕС с по-старите продължава успешно и започва да дава измерими резултати, но съществува риск от задълбочаване...

България и Великобритания – търговски и икономически връзки

Резултатите от проведения на 23 юни 2016 г. референдум, на който британците решиха да напуснат ЕС, предизвикаха сериозни икономически и политически трусове на стария...

Великобритания в европейския Индекс на настигането

В допитване от месец май 2016 г. българските граждани посочват Великобритания като втората най-одобрявана страна като модел за България, изпреварена само от Германия. На...

Индекс на настигането 2015: Без паника! Сближаването работи

Дванадесет години след влизането на осем страни от Централна и Източна Европа в ЕС, последвани от още три държави през 2007 и 2013 г.,...

Обществени нагласи към членството в Еврозоната, ЕС и Шенген

По-голямата част от българските граждани (64,4%) продължават да оценяват позитивно члеството на страната в Европейския съюз (ЕС) според ново национално представително изследване на общественото...

Индекс на настигането 2014: България продължава да изостава

Осем години след влизането си в ЕС, България продължава да изостава в процеса на сближаване с по-развитите страни в Европа, се казва в изследване...

Новини

Факти и данни

Анализи и доклади