четвъртък, 30 ноември, 2023

Ключови думи: образование

Конкурс за предоставяне на стипендии в рамките на Фонд Активни граждани България

Фондация „Тръст за социална алтернатива“ обявява конкурс за предоставяне на стипендии на младежи от ромски произход за академичната 2018/2019 г. Конкурсът се организира в...

Мост към бизнеса

„Мост към бизнеса“ се стреми към укрепване и утвърждаване на средната класа сред представителите на ромската общност. Програмата хвърля мост между пазара на труда...

Рейтинг на университетите

Всяка година десетки хиляди кандидат-студенти в България са изправени пред избора къде и как да продължат своето образование. В страната съществуват 51 акредитирани висши...

Образование

Дейността на Институт Отворено общество – София от самото му създаване в началото на 90-те години на миналия век обхваща целия спектър на предучилищното,...

Професионалното образование е добра платформа за фундаментални знания

"Една трета от завършващите професионални гимназии се насочват към обучение в чужбина, една трета възнамеряват да останат в България, но...

Конкурс за стипендии на РОФ за академичната 2018-2019

Ромският образователен фонд/Стипендиантски програми (РОФ/СП) обявява своя ежегоден конкурс за стипендии на база академични постижения за студенти от ромски произход. Кандидатите трябва да се...

Новини

Факти и данни

Анализи и доклади