четвъртък, 30 май, 2024

Ключови думи: образование

Елате, хиляди студенти

Стратегията за развитие на висшето образование в България за периода 2014 - 2020 трябваше да промени модела на финансирането му. Вместо субсидията за всеки...

Четвърта регионална конференция на студентите роми по медицина

За четвърта поредна година Ромският образователен фонд – Стипендиантски програми събра студенти по медицина от ромски произход от Румъния, България, Сърбия и Македония за...

Конкурс за предоставяне на стипендии в рамките на Фонд Активни граждани България

Фондация „Тръст за социална алтернатива“ обявява конкурс за предоставяне на стипендии на младежи от ромски произход за академичната 2018/2019 г. Конкурсът се организира в...

Мост към бизнеса

„Мост към бизнеса“ се стреми към укрепване и утвърждаване на средната класа сред представителите на ромската общност. Програмата хвърля мост между пазара на труда...

Рейтинг на университетите

Всяка година десетки хиляди кандидат-студенти в България са изправени пред избора къде и как да продължат своето образование. В страната съществуват 51 акредитирани висши...

Образование

Дейността на Институт Отворено общество – София от самото му създаване в началото на 90-те години на миналия век обхваща целия спектър на предучилищното,...

Новини

Факти и данни

Анализи и доклади