вторник, 25 януари, 2022

Ключови думи: образование

Рейтинг на университетите

Всяка година десетки хиляди кандидат-студенти в България са изправени пред избора къде и как да продължат своето образование. В страната съществуват 51 акредитирани висши...

Образование

Дейността на Институт Отворено общество – София от самото му създаване в началото на 90-те години на миналия век обхваща целия спектър на предучилищното,...

Професионалното образование е добра платформа за фундаментални знания

"Една трета от завършващите професионални гимназии се насочват към обучение в чужбина, една трета възнамеряват да останат в България, но...

Конкурс за стипендии на РОФ за академичната 2018-2019

Ромският образователен фонд/Стипендиантски програми (РОФ/СП) обявява своя ежегоден конкурс за стипендии на база академични постижения за студенти от ромски произход. Кандидатите трябва да се...

Наградите от най-новото издание на Рейтинга на университетите

Вестник „24 часа“, съвместно с Министерството на образованието и науката и Институт Отворено общество – София организираха церемония, на която бяха връчени наградите на...

Рейтинговата система на ВУ стимулира качеството на образованието

„Рейтинговата система на висшите училища стимулира качеството на образованието в България. Тя е мощен инструмент за модернизация на висшето образование“. Това заяви Мария Фъртунова,...

Новини

Факти и данни

Анализи и доклади