вторник, 27 февруари, 2024

Ключови думи: обществено мнение

Обществено мнение и социални нагласи 2015 г.

Доклад от национално представително изследване на общественото мнение, проведено в периода 21 март и 9 април 2015 г. Основни резултати от изследването: В сравнение с...

Демокрация и гражданско участие. Обществени нагласи през 2015 г.

Мнозинството български граждани са убедени, че демокрацията е най-добрата форма на държавно управление за България, но са неудовлетворени от начина, по който функционират демократичните...

Обществени нагласи към членството в Еврозоната, ЕС и Шенген

По-голямата част от българските граждани (64,4%) продължават да оценяват позитивно члеството на страната в Европейския съюз (ЕС) според ново национално представително изследване на общественото...

Обществено мнение и социални нагласи 2014 г.

Доклад от национално представително изследване на общественото мнение, проведено в периода 16 юни и 6 юли 2014 г. Основни резултати от изследването: Негативните оценки за...

Новини

Факти и данни

Анализи и доклади